Kategoriler
 
Markalar
 
Ürün Vitrini
Switch 62.5 WG
Switch 62.5 WG
Switch 62.5 WG
 
Ziyaretçiler
 43 Bugün
 1.344 Bu Hafta
 1.592 Bu Ay
 4.623 Bu Yıl
 4.623 Tümü
4 Çevrim içi
 
Bayer Yayınları
 
ISTATISTIK RAPOR

 
GOOGLE

 
Üye Paneli
 

Türkiyede Tarım

T.C.

TARIM  ve  KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

 

 

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TARIM

ve

TARIMA HİZMET VEREN KURUMLARIN TEŞKİLATLANMA SÜREÇLERİ

 

MAYIS

2004


Hazırlayan: Tayfur ÇAĞLAYAN

Bilgisayarınıza indirmek için 

TARIM  ve  KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

GİRİŞ

1. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA TARIM

        1.1. Klasik ve Gelişme Döneminde Osmanlı Toprak Düzeni

                1.1.1. Toprak Düzeninin Bozulması

        1.2.Tanzimat Fermanı ve Cumhuriyete Kadar Yeni Toprak Düzeni

                1.2.1. Tanzimat Dönemi Tarımsal Yapı

2. CUMHURİYET DÖNEMİNDE TARIM

        2.1. 1923-1938 Yılları

        2.2. 1939-1949 Şavaş ve Savaş Sonrası Yıllar

        2.3. Plansız Dönem (1950-1959)

        2.4. I.Plan Dönemi (1963-1967)

        2.5. II.Plan Dönemi (1968-1972)

        2.6. III. Plan Dönemi (1973-1978)

        2.7. IV. Plan Dönemi (1979-1983)

        2.8. V. Plan Dönemi (1985-1989)

        2.9. VI. Plan Dönemi (1990-1994)

        2.10.VII.Plan Dönemi ve Günümüz

3. TARIMIN TEŞKİLATLANMASINDA TARİHSEL SÜREÇ

        3.1. Tanzimat Dönemi

                3.1.1. Tarım Bakanlığı’nın Kurulması

        3.2. Meşrutiyet Dönemi

        3.3. Cumhuriyet Dönemi

                3.3.1. Cumhuriyet Dönemi Merkez Teşkilatında Organizasyon

               Çalışmaları

                        3.3.1.1.  Ziraat İşleri Umum (Genel) Müdürlüğü

                        3.3.1.2. Veteriner Umum Müdürlüğü

                        3.3.1.3. Orman Umum Müdürlüğü

                3.3.2. Günümüzde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı ve İlgili

          Hizmet Birimleri ve Tarihçesi

                        3.3.2.1. Atatürk Orman Çiftliği

                        3.3.2.2. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

                        3.3.2.3. Toprak Masulleri Ofisi (TMO)

                        3.3.2.4. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                        3.3.2.5. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

                        3.3.2.6. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

                        3.3.2.7. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

                        3.3.2.8. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

                        3.3.2.9. Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

                        3.3.2.10. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                3.3.3. Cumhuriyetten Sonra Kurulan Faaliyetleri Devam Etmeyen

                Kurumlar

                        3.3.3.1. Zirai Kombinalar İdaresi Kuruluşu

                        3.3.3.2. Türkiye Zirai Donanım Kurumu Genel Müdürlüğü

        3.4. Cumhuriyetten Günümüze Tarıma Hizmet Veren Diğer Kurumlar

                3.4.1. T.C. Ziraat Bankası

                3.4.2. Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)

                3.4.3 GAP İdaresi Başkanlığı

                3.4.4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

                3.4.5. Tarım Satış Kooperatifleri

                3.4.6. Ziraat Odaları ve Mesleki Örgütler